Your location:  Home  >  Bio-pharmaceutical IntermediatesBio-pharmaceutical Intermediates

Trifluorotoluene

Product Name: Trifluorotoluene
CAS No.: 98-08-8
Structure:
Trifluorotoluene

< Back >
Previous: 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Next: Tetrafluoroterephthalonitrile